Clicky

Begreber

Vigtige ord og begreber inden for binære optioner

Afkast

Afkastet er en procentdel af den oprindelige investering, som handleren vil modtage, hvis investeringen er profitabel.

Asset Værdi

Værdien af aktivet på det nuværende tidspunkt for binære optioner.

Assets

Assets er det underliggende aktiv man investere i. Dette er grundlaget for alle de finansielle instrumenter.

AT THE MONEY, IN THE MONEY eller OUT OF THE MONEY

Disse er de finansielle begreber for udfaldet af din investering af de forskellige kontrakter.

At the money: Dette udtryk betyder, at markedsprisen på aktivet bliver handlet eller er lukket i den præciseværdipris.

In the Money: Dette udtryk betyder, at et aktivs markedspris pt handles eller er lukket og er profitabelt.

Out of the Money: Dette udtryk betyder, at markedsprisen på et aktiv pt handles eller er lukket og ikke er profitable.

Binary Options

Engelske ord for binære optioner.

Binære Optioner

Optioner som lader den handlende intjene penge på en forudsigelse af aktivets værdi i en givent tidsperiode.

Boundary-redskab

En binær option hvor handler bestemmer om markedsprisen, ved udløbstidspunktet, er indenfor et bestemt prisinterval eller udenfor den.

Call Eller Put Option

En “call option” betyder at du får fortjeneste når aktivet stiger i pris ift. den pris du købte for ved handlens indgåelse. En put option er derfor modsat at når prisen falder ift. den pris du handlede for vil du få fortjeneste. Hvis prisen forholder sig neutralt, og hverken er faldet eller steget vil beløbet blive udbetalt til den handlende ved sluttidspunktet.

Commodity Optioner

Commodity optioner handler amn på forudsiger på en råvares udvikling – eksempelvis olie, guld eller hvede.

CySEC

CySEC står for – Cyprus Securities and Exchange Commission.

Digitale Optioner

Dette er et andet ord for Binære Optioner.

Foreign Exchange

Foreign Exchange omtales ofte som FX eller Forex.

Forex Optioner

Trading med binære valuta optioner.

High-option

En binær option hvor handleren tror, at et aktivs markedspris vil udløbe over den aktuelle markedspris.

High/Low-redskab

En binær option hvor handleren kan bestemme, om aktivets markedspris vil udløbe højere eller lavere end den aktuelle markedspris.

Inbound-option

I én mulighed for boundary-optionen beslutter handleren, om markedsprisen vil udløbe indenfor det forudbestemte prisinterval.

Indikativpris

Indikativprisen, også kendt som markedsprisen, er den aktuelle pris på et aktiv baseret på dataudbyderens pris.

Investeringsbeløb

Beløbet man køber for når handlen startes.

Low-option

En binær option hvori handleren tror, at et aktivets markedspris vil udløbe under den aktuelle markedspris.

Markedspris

Et aktivs nuværende pris baseret på data leveret af en dataleverandør.

No Touch-option

En binær optionshandel hvori handleren bestemmer at markedsprisen ikke vil nå en forudbestemt pris i løbet af optionens løbetid.

One Touch-redskab

En binær optionshandel hvori handler bestemmer, om markedsprisen vil nå en forudbestemt pris i løbet af optionens løbetid.

Out of the Money

Dette udtryk betyder, at markedsprisen på et aktiv pt handles eller er lukket og ikke er profitable.

Outbound-option

I én mulighed ved boundary-optionen bestemmer handleren, om markedsprisen vil udløbe udenfor det forudbestemte prisinterval.

PIPS

1 PIP er den mindste bevægelse for et valutapar.

Refundering

Dette er det beløb som refunderes til handleren, hvis han/hun har investeret i en option som berettiger til en refundering, hvis optionen udløber ”Out of the Money”.

Slut Pris Og Slut Tid

Den pris og tid som gælder for kontraktens udløbstid.

Strike Price

Strike price er prisen på aktivet ved kontraktens indgåelse. Udgangspunktet for at bedømme om forudsigelsen er sandt eller falsk.

Tidlig lukning

Tidlig lukning er et redskab på 24option platformen som tillader en handler at lukke en investering før udløbstidspunktet.

Touch-option

En Touch-option er en binær option som udløber ”in the money”, hvis markedsprisen, på noget tidspunkt i løbet af optionens løbetid, når det på forhånd fastsatte niveau.

Udbetalings Procent For Binære Optioner

Den normale udbetalings procent indenfor binære optioner ligger mellem 70-80 %.

Udløbsniveau

Dette er niveauet på aktivet på aktivets udløbstidspunkt baseret på data fra 24options dataleverandør.

Udløbstidspunkt

Tid og dato for en options udløb.

Underliggende aktiv

Aktivet, med hvilket handleren har investeret i en binær option.

Typer af underliggende aktiver:

Råvarer (fx. Guld, Nordsø olie)

Indices (e.g. NASDAQ, FTSE 100)

Indekser (fx. NASDAQ, FTSE 100)

Currencies (e.g. US$/EUR)

Valutaer (fx. US$/EUR)